PROTOTYPUTVECKLING & TILLVERKNING

Vi har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka prototyper för många olika branscher och ändamål. Möjligheten att både konstruera och tillverka det mesta i egna lokaler gör processen för prototypframtagning effektiv. Rapid prototyping är vår specialitet!

AUTOMATION & PRODUKTIONSUTVECKLING

Tillsammans med kunden identifierar vi förbättringar som kan leda till effektivare, smidigare eller säkrare produktion. Vi kan erbjuda anpassning av befintlig produktion eller konstruktion och tillverkning av nya maskiner och kringutrustning till en produktionskedja.

UTVECKLING FÖR FORSKNING

Vi möjliggör forsknings- och utvecklingsprojekt genom att konstruera och tillverka specialanpassade utrustningar, instrument och maskiner. Vi har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt för exempelvis slutförvar av kärnbränsle, kärnkraftsindustri, geologi och olika tillverkningsindustrier.

Maskinteknik i Oskarshamn

Kunden levererar ett problem, en utmaning, ett förslag eller färdiga ritningar.

Vi levererar tekniska lösningar genom att kombinera ett brett tjänsteutbud – allt under ett och samma tak.

KONSTRUKTION, 3D-MODELL & RITNINGAR

Maskinteknik erbjuder hjälp i hela konstruktionsprocessen, från idé till färdig lösning. Vi kan konstruera nya lösningar eller jobba vidare med befintliga modeller och ritningar. Vi erbjuder även granskning av ritningar och modeller, exempelvis för att hitta lämpliga tillverkningsmetoder.

PROBLEMLÖSNING & KONCEPTSTUDIER

Vi älskar att hitta lösningar på problem och utmaningar! Vår breda kompetens inom maskinteknik gör att vi kan se lösningar ur ett systemperspektiv. Ett vanligt uppdrag är att utifrån en funktionsspecifikation eller ett specifikt önskemål ta fram konceptförslag i 3D-modeller.

BEARBETNING

En omfattande maskinpark med manuella, CNC-styrda och specialmaskiner möjliggör att de flesta typer av maskinbearbetning kan erbjudas i vår egen verkstad – exempelvis svarvning, fräsning, borrning, gnistning, svetsning, vattenskärning, 3D-printing och 3D-laser scanning. Vi kan bearbeta större objekt i bäddfräsmaskinen.

TILLVERKNING, MODIFIERING & REPARATION

Vi erbjuder tillverkning, modifiering och reparation av komponenter, verktyg, utrustning, instrument och maskiner. Vår fokus är främst tillverkning av enstyck och småserier eller framtagning av tillverkningsmetoder för 0-serier innan serietillverkning. Vi anlitas ofta när tillverkning är särskilt knepigt eller då korta leveranstider är ett måste.

30+

ÅR I BRANSCHEN

13000+

GENOMFÖRDA PROJEKT

100+

KUNDER

FRÅGOR?

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något!