OM
OSS

Maskinteknik i Oskarshamn AB –

ett konsult- och ingenjörsföretag med spetskompetens inom prototyputveckling, produktionsutveckling och utveckling för forskning

Vi har mer än 30 års erfarenhet från att leverera tekniska lösningar till företag, forskningsinstitut, universitet och privatpersoner. Vårt team med konstruktörer, maskinoperatörer och verkstadstekniker har bred kunskap och erfarenhet inom konstruktion och tillverkning av specialmaskiner, utrustning, verktyg, komponenter och instrument.

De flesta typer av tekniska uppdrag välkomnas, men företagets styrka ligger i att leda och driva utvecklingsprojekt för produktutveckling, prototypframtagning, 0-serier och småserier.

En omfattande maskinpark med manuella, CNC- och specialmaskiner möjliggör att de flesta typer av maskinbearbetning kan göras på plats – exempelvis svarvning, fräsning, borrning, gnistning, svetsning, vattenskärning, 3D-printing och 3D-laser scanning.

VAD VI GÖR

Maskinteknik erbjuder tjänster i hela utvecklingskedjan- från problemlösning, konceptutveckling och konstruktion – till tillverkning, test, installation och CE-märkning.
Vi konsulterar, undersöker, konstruerar, felsöker, reparerar, bygger om, bearbetar och tillverkar – allt från små delar och komponenter till verktyg, utrustning, specialmaskiner och maskinsystem.

Företagets breda och höga kompetens inom maskinteknik gör att vi kan erbjuda såväl helhetslösningar där mekanik, hydraulik, pneumatik, elektronik, styr- och reglerteknik ingår, som specifika insatser där spetskompetens krävs – exempelvis framtagning av tillverkningsmetoder för specifika ändamål.

Genom Maskintekniks omfattande kontaktnät finns det vid behov också tillgång till ytterligare kompetens och resurser.

————————-

Kunden levererar ett problem, en utmaning, ett förslag eller färdiga ritningar.

Vi levererar tekniska lösningar genom att kombinera ett brett tjänsteutbud – allt under ett och samma tak.

————————-

PROBLEMLÖSNING & KONCEPTSTUDIER

Vi älskar att hitta lösningar på problem och utmaningar! Vår breda kompetens inom maskinteknik gör att vi kan se lösningar ur ett systemperspektiv. Ett vanligt uppdrag är att utifrån en funktionsspecifikation eller ett specifikt önskemål ta fram konceptförslag i 3D-modeller.

KONSTRUKTION, 3D-MODELL & RITNINGAR

Maskinteknik erbjuder hjälp i hela konstruktionsprocessen, från idé till färdig lösning.  Vi kan konstruera nya lösningar eller jobba vidare med befintliga modeller och ritningar. Vi erbjuder även granskning av ritningar och modeller, exempelvis för att hitta lämpliga tillverkningsmetoder.

PROTOTYPUTVECKLING & TILLVERKNING

Vi har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka prototyper för många olika branscher och ändamål. Möjligheten att både konstruera och tillverka det mesta i egna lokaler gör processen för prototypframtagning effektiv. Rapid prototyping är vår specialitet!

BEARBETNING

En omfattande maskinpark med manuella, CNC-styrda och specialmaskiner möjliggör att de flesta typer av maskinbearbetning kan erbjudas i vår egen verkstad – exempelvis svarvning, fräsning, borrning, gnistning, svetsning, vattenskärning, 3D-printing och 3D-laser scanning. Vi kan bearbeta större objekt i bäddfräsmaskinen.

Maskinteknik logo black
TILLVERKNING, MODIFIERING & REPARATION

Vi erbjuder tillverkning, modifiering och reparation av komponenter, verktyg, utrustning, instrument och maskiner. Vår fokus är främst tillverkning av enstyck och småserier eller framtagning av tillverkningsmetoder för 0-serier innan serietillverkning. Vi anlitas ofta när tillverkning är särskilt knepigt eller då korta leveranstider är ett måste.

AUTOMATION & PRODUKTIONSUTVECKLING

Tillsammans med kunden identifierar vi förbättringar som kan leda till effektivare, smidigare eller säkrare produktion. Vi kan erbjuda anpassning av befintlig produktion eller konstruktion och tillverkning av nya maskiner och kringutrustning till en produktionskedja.

UTVECKLING FÖR FORSKNING

Vi möjliggör forsknings- och utvecklingsprojekt genom att konstruera och tillverka specialanpassade utrustningar, instrument och maskiner. Vi har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt för exempelvis slutförvar av kärnbränsle, kärnkraftsindustri, geologi och olika tillverkningsindustrier.

INNOVATIONSSTÖD

Utveckling av innovationer är ofta en komplicerad och tidskärvande process.  Vi kan vara ett stöd i kundens innovationsutveckling, vare sig det handlar om konceptstudier, prototyputveckling, test av demoutrustning eller framtagning av patentunderlag.

30+

ÅR I BRANSCHEN

11500+

GENOMFÖRDA PROJEKT

100+

KUNDER

KONTAKTA OSS

Frågor, funderingar, problem, utmaningar, idéer,
förslag eller färdiga lösningar?
Vi hjälper er gärna!