Maskinteknik

Tjänster

TJÄNSTER

Maskinteknik erbjuder tjänster i hela utvecklingskedjan

Från problemlösning till färdig produkt

Vi felsöker, reparerar, bygger om, konstruerar, bearbetar och tillverkar – allt från små delar, detaljer och komponenter till verktyg, utrustning, stora specialmaskiner och maskinsystem. De flesta typer av tekniska uppdrag välkomnas, men företagets styrka ligger i att leda och driva utvecklingsprojekt för produktutveckling, produktionsutveckling, prototypframtagning, 0-serier och småserier.

Maskintekniks unika kompetens inom teknik och förmåga att lösa problem, konstruera och tillverka det mesta snabbt och lokalt har skapat en stor efterfrågan på våra tjänster.

Några av de vanligaste tjänsterna som företaget erbjuder följer nedan med en kortfattad beskrivning.

Projektledning

Maskintekniks medarbetare har lång erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt av olika slag. Vår styrka ligger i att se helhetslösningar. Vi kombinerar gedigen kunskap inom bland annat mekanik, hydraulik, pneumatik, elektronik, samt styr- och reglerteknik.

Problemlösning & konceptframtagning

Maskinteknik är känt för förmågan att ta fram lösningar på tekniska bekymmer. Vi tycker det är extra roligt att hitta lösningar till utmaningar som ingen annan lyckats lösa. Vår breda kompetens inom maskinteknikens olika områden gör att vi kan se lösningar ur ett systemperspektiv.<br /> Ett vanligt uppdrag är att utifrån en funktionsspecifikation eller ett specifikt tekniskt bekymmer ta fram tekniska lösningar, konceptförslag i 3D-modeller, samt uppskattat riktpris. Ofta resulterar förstudien i beställningsunderlag för konstruktions- och tillverkningsuppdrag.

Konstruktion

Maskinteknik erbjuder hjälp i hela konstruktionsprocessen, från problem/idé till färdig produkt. Vi kan leda hela utvecklingsprojekt eller ingå som resurs i del av projekt. Vi erbjuder även granskning av konstruktionsunderlag. Ofta kombineras konstruktionsuppdrag med tillverkning, provning och testning. Vid behov utförs även CE-märkning och tillhörande dokumentation.<br /> Vi har lång erfarenhet av att konstruera specialmaskiner, utrustningar och verktyg som är anpassade efter kunders specifika behov. Genom ett helhetstänk, baserat på djup förståelse för funktion, material, tillverkningsmetoder och geometriska utformningar, kan Maskinteknik hitta lösningar där andra ser problem.

Rittjänster & modellering

Framtagning av ritningar och 3D-modeller kan ingå som del av konstruktionsuppdrag eller erbjudas som separat tjänst. Alla konstruktörer på Maskinteknik har lång erfarenhet som maskinoperatörer och förstår därför vitsen med att ta fram modeller och ritningar ”på rätt nivå” med vettiga toleranser, materialval och geometriutformning för att underlätta tillverkningsprocessen. Vi konstruerar främst i Autodesk Inventor men kan även hantera annan programvara. Vi erbjuder även granskning av ritningar och modeller som andra konstruktörer har tagit fram.

Prototypframtagning, -utveckling & -tillverkning

Maskinteknik har lång erfarenhet att konstruera och tillverka prototyper för många olika branscher och ändamål. Maskiner och utrustning för tillverkningsföretag, labbutrustning för forskare, operationsinstrument för läkare samt mätsystem och instrument för kemianalys på 1000 m djup är några få exempel. Möjligheten att både konstruera och tillverka det mesta på plats gör processen för prototypframtagning mer effektiv och mindre kostsam.

Produktutveckling

Maskinteknik erbjuder tjänster inom produktutveckling från idéstadiet till färdig produkt. Vanligtvis leder Maskinteknik hela produktutvecklingsprocessen men har också erfarenhet att bidra med kompetens i utvalda delar. Vi kan exempelvis utveckla komponenter eller ta fram nya tekniska lösningar som skall ingå i befintliga produkter. Vi kan också ge förslag på lämpliga material och tillverkningsmetoder.

Produktionsutveckling

Vi har lång erfarenhet att identifiera förbättringar som kan leda till effektivare, smidigare, billigare eller säkrare produktion för stora och små företag. Vilken bransch företaget tillhör spelar ingen roll så länge det är maskiner eller teknisk utrustning inblandat i produktionen. Maskinteknik erbjuder såväl ombyggnad och anpassning av befintliga maskiner, som konstruktion och tillverkning av nya maskiner och kringutrustning som skall ingå i produktionskedjan. Under åren har vi identifierat och utfört förbättringar som besparat våra kunder miljontals kronor.

Provning & testning

Provning och testning utförs hos Maskinteknik och/eller hos kund. Tjänsten ingår ofta i utvecklingsuppdrag men erbjuds också separat.

Bearbetning

Genom en stor maskinpark med NC-styrda och konventionella maskiner kan många typer av maskinbearbetning utföras på plats. Vi konsulterar också kunder om val av bearbetningsmetoder beroende på typ av del/detalj, material, geometrier, toleranser etc., särskilt då svårbearbetade material är inblandade.<br /> Med Svensk Kärnbränslehantering AB som mångårig kund och samarbetspartner har Maskinteknik utvecklat särskild kompetens inom bearbetning av koppar och superlegeringar.

Tillverkning, modifiering & reparation

Maskinteknik erbjuder nytillverkning, modifiering och reparation av detaljer, delar, verktyg, instrument och maskiner. Fokus är främst på prototyper, enstycksdetaljer och småserier. Vi anlitas ofta när tillverkning är särskilt knepigt eller då korta leveranstider är ett måste. Tillverkning ingår vanligtvis vid utvecklingsprojekt och konstruktionsuppdrag. Vi kan hantera tillverkning av minsta detaljer till stora maskiner och maskinsystem. Det vi inte tillverkar själva hittar vi lätt genom ett stort nätverk av leverantörer.

Akutfall

Maskinteknik är ett naturligt val för många kunder vid akuta uppdrag. Typiska uppdrag kan vara att felsöka och laga produktionsmaskiner som gått sönder, eller tillverka reservdelar som är svåra att få tag på eller som måste tillverkas snabbt.

Inköp

Kunder anlitar oss som inköpare när de inte själva hinner eller när de inte hittar rätt leverantörer. Efter många år i branschen har vi byggt upp ett stort kontaktnät av leverantörer och tillverkare. Vårt uppdrag kan handla om allt från att ringa runt och söka tillverkare för att få en komponent framtagen, till att hantera inköp av befintliga produkter som verktyg, utrustning eller kanske någon liten specialdetalj som behövs i kundens produkt.

362

GENOMFÖRDA PROJEKT

59

ANTAL EXPERTER

775

EN SIFFRA

953

EN SIFFRA TILL